Cart Total Items (0)

Košarica

22. svibnja 2024.

22.05.2024 10:00 - Dječji kutak
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
22.05.2024 11:00 - Predavaonica 1. kat
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
22.05.2024 11:00 - Dječji kutak
Kuća Ivana Brlić Mažuranić
22.05.2024 12:00 - Dječji kutak
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
22.05.2024 12:00 - Predavaonica 1. kat
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
22.05.2024 13:00 - Predavaonica 1. kat
Svjetlan Junaković
22.05.2024 17:00 - Dječji kutak
Laura Dobutović Ravlić
22.05.2024 17:00 - Predavaonica 1. kat
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
22.05.2024 18:30 - Dječji kutak
Hana Schӧnfeld, Grgur Grgić

23. svibnja 2024.

23.05.2024 10:00 - Dječji kutak
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
23.05.2024 10:30 - Dječji kutak
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
23.05.2024 16:30 - Dječji kutak
Hana Schӧnfeld, Grgur Grgić

24. svibnja 2024.

24.05.2024 10:00 - Dječji kutak
Hana Schonfeld
24.05.2024 11:00 - Dječji kutak
Melita Povalec
24.05.2024 11:00 - Predavaonica 1. kat
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
24.05.2024 11:00 - Dječji kutak
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
24.05.2024 12:00 - Dječji kutak
Vanja Jajić
24.05.2024 16:00 - Predavaonica 1. kat
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
24.05.2024 17:00 - Predavaonica 1. kat
Školska knjiga
24.05.2024 17:00 - Dječji kutak
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
24.05.2024 18:00 - Dječji kutak
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
24.05.2024 19:00 - Dječji kutak
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

25. svibnja 2024.

25.05.2024 17:00 - Dječji kutak
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

26. svibnja 2024.

26.05.2024 12:00 - Predavaonica 1. kat
Marko Jovanovac
26.05.2024 15:00 - Dječji kutak
Laura Dobutović Ravlić
X