Cart Total Items (0)

Košarica

PREDSTAVLJANJE PRODUKCIJE UDRUGE HRVATSKI AUTORSKI STRIP

SRI, 22.5. u 16 sati / Glavna pozornica

Naklada: Hrvatski autorski strip

Udruga Stripos osnovana je u travnju 2009. godine. Ciljevi Udruge su populariziranje kulture stripa – stvaranje, čitanje, kolekcionarstvo, razmjena- istraživački rad na polju stripa – poticanje (prvenstveno mlađe) populacije na kreativno stvaralaštvo u domeni stripa kao grane kulture i masovnog medija – afirmiranje mladih talenata, crtača, scenarista i drugih umjetnika likovnog izričaja kako stripa tako i umjetničkog izražavanja s njim uže povezanog, primjerice karikature i srodnih pravaca – upućivanje na kulturološko – sociološki fenomen stripa kao medija s kontinuiranom dugogodišnjom pojavnošću i tradicijom – educiranje djece i mladih o mogućnostima izražavanja kroz medij stripa na likovnom i literarnom planu – podizanje svijesti okoline o stvaralačkom potencijalu mladih autora- osvješćivanje mladih autora o vlastitim mogućnostima proširivanja kulturnih horizonata i pravu na kreiranje umjetnosti te na taj način ostvarenja utjecaja na društveni život općenito i pozitivan i konstruktivan odnos prema sebi i društvu – razvijanje i stimulacija međunarodne kulturne razmjene u domeni stripa (kao temelj za kulturološku razmjenu i poboljšanje međunarodnih odnosa uopće).

 

 

 

 

X