Cart Total Items (0)

Košarica

< Nazad na naslovnicu

Požeška katedrala

Opis

Skupina autora

Naklada: Institut za povijest umjetnosti

Katedrala sv. Terezije u Požegi sagrađena je kao župna crkva (1756.–1763.) odlukom zagrebač­kog biskupa Franje Thauszyja, uz carsku potporu Marije Terezije, zadobivši s pratećim konzistorijem i sjemeništem ulogu sjedišta pomoćne biskupske uprave za zapadnu Slavoniju. Time je na svojevr­stan način najavljeno osnivanje Požeške biskupije više od dva stoljeća poslije, 1997. godine. Tako istaknut status rezultirao je visokom arhitekton­skom kvalitetom same kasnobarokne crkve, sagra­đene po projektu vrsnoga arhitekta iz austrijskoga kulturnog kruga, te njezine raskošne opreme, na­stale u radionicama bečkih, štajerskih i domaćih majstora.

Barokni i rokoko ansambl nadopunjen je na prijelazu 19. u 20. stoljeće historicističkim i secesijskim umjetninama, zaokruženima zidnim slikama velikanâ hrvatske moderne – Celestina Medovića i Otona Ivekovića. Uzdignuće na rang katedrale, pak, praćeno je restauracijom i opre­manjem djelima vodećih suvremenih umjetnika – Šime Vulasa, Đure Sedera, Marije Ujević Galeto­vić i drugih, koje je znalački odabrao prvi požeški biskup mons. dr. Antun Škvorčević. Uz ulogu me­cene, biskup Škvorčević inicirao je i izradbu znan­stvene monografije Požeška katedrala, objavljene o dvadesetpetoj obljetnici osnutka Požeške bisku­pije, u suizdanju s Institutom za povijest umjetnosti i ArTresor nakladom.

Redovna cijena: 60,00 €

PFK cijena: 45,00 €

X