Cart Total Items (0)

Košarica

< Nazad na naslovnicu

Hrvatsko-španjolski rječnik

Opis

Ivana Lončar

Naklada: Dominović

Hrvatsko-španjolski rječnik prvi je rječnik većeg obujma u hrvatsko-španjolskoj dvojezičnoj leksikografiji i najpotpuniji hrvatsko-španjolski rječnik objavljen u Hrvatskoj. Donosi oko 65.000 natuknica i 5.200 frazeoloških jedinica (kolokacija, frazema i poslovica), a osim općeg leksika obrađuje i stručno i tehničko nazivlje iz područja humanističkih, društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti (književnost, lingvistika, glazba, ekonomija, psihologija, sociologija, geografija, biologija, medicina, matematika, fizika, arhitektura, građevinarstvo, pomorstvo i dr.).

Redovna cijena: 79,90 €

Cijena s popustom (cijene s popustom bit će aktivne tek od 22. 5. –26.5.2024.): 63,90 €

X